4 års borgerligt styrer mere
Jeg stiller op til byrådsvalget igen, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for Odense og fordi vi i Venstre kan gøre det endnu bedre. Der er meget på spil i Odense og vi har haft 4 års borgerligt styrer, og på trods af finanskrise og stigende arbejdsløshed har Odense klaret sig godt. Det er et langt sejt træk der skal til. I Venstre er vi derfor klar til 4 år mere, hvis vælgerne vil og gerne med flere i byrådet til gavn for Odense nu og i fremtiden.

Fortsat vækst og udvikling i Odense
Ved at hjælpe og støtte de frie markedskræfter skaber vi de allerbedste vilkår for en forsat vækst og udvikling i Odense. Vi skal også stoppe op – vi skal gøre op med udtrykket ” der går Odense i den igen ” I Venstre er vi meget visionær så anvendelse af helt nye teknologier og igangsætning af alle de mange gode projekter og ideer der ligger gemt i skufferne vil medvirke til en endnu højere vækst i Odense. Vi skal også gøre alt for at udvikle Odense Lufthavn så den kommer op i verdens klasse. Dette kan også gøre gennem en langt bedre markedsføring af Odense – at faktisk er en rigtig god by at bo i.

Fortsat konkurrence
Konkurrence har gjort det danske samfund særdeles velstående. I det offentlige er der også behov for at tænke i mere konkurrencemæssige baner. Her i Odense er vi stadigvæk placeret i den laveste ende af skalaen hvad angår udlicitering. Vi skal også se på om de penge som Odense har, bliver brugt rigtigt og konstruktivt og er med til at løfte byen og dens borgere. Derfor mere udlicitering, hvis det er rigtigt og anvendelse af langt mere privat- og offentligt partnerskab.

Meget mere for Børn og Unge
Venstre er et socialt ansvarligt parti, hvilket vi helt klart og tydeligt har bevist i denne byrådsperiode med vores rådmand Jane Jegind i spidsen for Børn og Unge området. JA vi er meget stolte af resultaterne der tæller for sig selv. Så Børn og Unge politikken er helt sikkert vigtigt for os i Venstre. Vi skal sætte ind langt tidligere, for at undgå de mange tvangsfjernelser og anbringelser der er. OG BØRN SKAL VOKSE OP I TRYGGE OMGIVELSER. Vi må derfor sørge for at hjælpe dem som ikke forstår dette. Der er stadigvæk masser af opgaver at tage fat på som kan forbedres – Og især mangler vi flere aflastnings og plejefamilier – og vi skal have sat ind noget før overfor kriminelle unge.

Fortsat styrke sporten og idrætten i Odense
Jeg vil kæmpe for, at foreningslivet fortsat sikres bl.a. ved større økonomisk støtte til børne- og ungdomsarbejdet og ved at faciliteter til fritidslivet udbygges og holdes ved lige for vores mange sports- og idrætsklubber. For et rigt og dynamisk idrætsliv er lig med lavere kriminalitet.

Forsat fokus på det socialt frivillige arbejde
Opbakningen til de mange private frivillige organisationer er fortsat langt fra tilstrækkeligt. Jeg vil derfor kæmpe for at Odense Byråd i de kommende års budgetter afsætter flere midler til det socialt frivillige arbejde.

Brug din stemme den 19. november næste år

Husk at brug din stemme effektivt den 19. november - Stem på en du kender - Stem på Peter Spenner, fordi vi i Venstre kan gøre det endnu bedre.

 


VIDSTE DU AT

... i september 2011 fejrede jeg 25 års jubilæum som medlem af VU og Venstre i Danmark ..!Korte fakta:

- Ansat på Rynkeby Foods A/S i Ringe.

- Konsulent og rådgivning indenfor Internetløsninger.

- Næstformand i Dalum Bygge- og Boligforening i Odense.

- Medlem af Odd Fellow ordenen i Danmark, Loge No. 68 H.C. Andersen i Odense.

- Bestyrelsesmedlem 4. maj Kollegiet Odense.

- Uddannet som Civiløkonom ved Syddansk Universitet i Odense.

Sæt dit kryds ved Peter Spenner i Odense byråd den 19. november 2013.